10 spørsmål og svar om iskast i Odal Vindkraftverk

10 spørsmål og svar om iskast i Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk

Hva er iskast? 

Ved noen værtyper kan det danne seg is eller legge seg snø på turbinbladene og oppå maskinhuset. Det meste vil smelte naturlig, men noe kan også falle ned. På grunn av turbinbladenes rotasjon kan is og snø bli kastet inntil 250 meter fra selve turbinpunktet. 

Hvorfor kan det være farlig? 

Hvis noe faller fra 150-200 meters høyde så vil det oppnå stor fart før det treffer bakken. Hvis isen/snøen treffer en bil eller et menneske kan det medføre skade. 

Når er det fare for iskast? 

Faren for iskast er i vintersesongen, det vil si i hovedsak fra november til mars. Men ved tidlig vinter eller sein vår kan det også forekomme i oktober og april. 

Hvor er det fare for iskast? 

Under og inntil 250 meter fra turbinen er definert som område hvor det er en viss sannsynlighet for at det kan forekomme farlig isnedfall. 
I anleggsperioden vil det ikke være fare der hvor det ikke står kran eller er ferdig montert turbin. 

Hvor stor er sannsynligheten for å bli truffet av iskast? 

Sannsynligheten for at du skal bli truffet er liten. MEN – hvis du blir truffet er det en risiko for å bli skadet. 

Kan jeg kjøre inn i området på vinterstid? 

Nei, da vil det være bom på veiene inn til vindkraftverket. 

Blir det varslet når det er fare for iskast?

Det vil bli satt opp skilt ved veiene inn til vindkraftverket og lagt ut informasjon på nettsiden odalvind.no. Kommunens administrasjon samt aktuelle lag og foreninger vil få direkte informasjon.
Perioden med fare for iskast er fra november til og med mars.

Sier værmeldingen noe om når det er fare for iskast? 

Det kan være et helt annet vær og temperatur i høyden enn det det er på bakken eller i andre nærliggende områder. 
Tåke kan legge seg som is i løpet av natten, og noen ganger er det underkjølt regn. Det betyr at det ikke bare er når det snør at man må være obs. 
Du kan derfor ikke stole på værmeldingen for å vite om det er fare for iskast. 

Hva med grunneiere som må bruke området? 

Grunneiere som trenger tilgang til området nærmere enn 250 meter i vinterhalvåret, må kontakte Odal Vindkraftverk på forhånd, slik at vi kan ta de riktige vurderingene før de eventuelt kan ta seg inn i anlegget. 

Hva med turterrenget og skiløypene? 

I perioden fra november tom. mars bør man benytte andre veier og stier enn der hvor det er fare for iskast. 
Odal Vindkraftverk bidrar med nærmere 10 millioner kroner til etablering av nye skiløyper. Skigruppa i Nord-Odal har store planer om et  nytt og stort skianlegg med utfart fra kommunekoia i Sandbekkvegen. 

Sørg for at du er trygg på tur – sett deg inn i hva iskast er.

Bli med inn i et tårn på Songkjølen
Nå leveres den første vindkrafta fra Nord-Odal