34 av 34 turbiner er nå på plass

34 av 34 turbiner er nå på plass

Odal Vindkraftverk

Det er med stolthet og glede at vi i dag kan fortelle at alle 34 turbiner i Odal Vindkraftverk er montert.

– En stor og viktig milepæl for prosjektet, hvor utfordringene har stått i kø, men har blitt håndtert på en sikker og god måte, sier Emil Orderud, daglig leder i Odal Vindkraftverk.

Selv om turbinene er ferdig montert med tårn, turbinblader og selve maskinhuset, kort sagt alt som er synlig, er det mye arbeid som gjenstår med montering av det innvendige i turbinene.

I dag, 16. april, er det fem turbiner som er i drift, hvorav den ene har gjennomgått det som kalles 120-timerstest og dermed er klar til ordinær drift.

Vi sender en stor takk til alle involverte i prosjektet for god innsats og godt arbeid!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Ledig stilling som drifts- og vedlikeholdsingeniør
Fortsatt adgang forbudt i anleggsområdet