Fredag 19.4: Oppdatert informasjon om oppfølging av hendelse 10. april

Fredag 19.4: Oppdatert informasjon om oppfølging av hendelse 10. april

Odal Vindkraftverk

Når vi kan forvente svar på hvorfor vingebladet knakk

Å undersøke den skadde turbinen tar tid fordi vi må forsikre oss om at det er helt trygt å jobbe ved den – både innvendig og utvendig. For å gjøre innvendige undersøkelser må vi ha personell inn i tårnet, og da må vi være helt sikre på at det er trygt. Undersøkelsen innvendig vil foregå med spesialdrone, og vi er avhengig av spesialdrone og ekspertise. Når alle undersøkelsene av turbinen er gjennomført skal resultatene vurderes før vi får svar i en endelig rapport, som det kan ta noe tid før blir klar.

Undersøkelse av de resterende 33 turbinene

Vi regner med at det vil gå noen uker før undersøkelsene av alle turbinene er ferdig. Det er store installasjoner som skal undersøkes, og vi er avhengig av fagpersonell med spesialutstyr beregnet for slike inspeksjoner. De utvendige inspeksjonene lar seg gjennomføre ganske raskt, men de innvendige tar lengre tid. Planen er nå at utvendig inspeksjon av alle de 33 turbinene vil starte opp førstkommende mandag. Vi antar at det vil ta én til to uker før alle turbiner er inspisert.
Etter undersøkelsene skal alle data vurderes av ingeniører, før det kan lages en rapport for hver enkelt turbin. Basert på rapportene vil det da bli tatt stilling til om turbiner kan startes opp. Der hvor det blir avdekket skader som må repareres, vil turbinen bli stående stille inntil reparasjoner er utført. Det er også allerede bestemt at det på noen turbiner skal byttes til nye blader.
Forhåpentligvis blir turbinene satt i drift etter hvert som de blir «friskmeldt».

Samarbeid med leverandør og spesialteam

Odal Vindkraftverk samarbeider med leverandøren av turbinene. Vi jobber med sikkerhet, undersøkelser av rotårsaken til hendelsen og plan for hvordan vi skal komme tilbake i normal drift. Det er i alles interesser at dette foregår på en trygg og ryddig måte.
Vi har også et eget team i Odal Vindkraftverk som allerede var i gang med å følge opp arbeidet med de turbinene som var stanset i påvente av reparasjon. Dette er interne og eksterne ressurser med høy kompetanse, som nå gir oss kvalifisert bistand i den situasjonen som har oppstått.

Opprydningsplan

Vi samarbeider med leverandør og Akershus Energis bærekraftansvarlig, for å få på plass en plan for å fjerne det ødelagte turbinbladet på en forsvarlig måte. NVE blir også involvert i dette arbeidet. Før turbinbladet kan fjernes skal det undersøkes nærmere der det ligger.

Sikkerhetssoner

I påvente av nærmere undersøkelser må folk for egen sikkerhets skyld fortsatt holde en avstand på 250 m til den skadde turbinen og 100 meter til de øvrige turbinene. Veien forbi den skadde turbinen er fortsatt stengt for ferdsel.

Oppdatert 16. april kl. 14.00:

 • Basert på de siste rapporter og undersøkelser er det ikke er grunnlag for å holde hele området ved Odal Vindkraftverk stengt for alminnelig ferdsel.
 • Etter en nøye og faglig vurdering av situasjonen og sikkerheten i Odal Vindkraftverk, reduseres sikkerhetsavstanden fra turbinene til 100 meter, mot tidligere 250 meter.
 • Det er ikke satt opp sperringer ved turbinene, men vi ber folk respektere grensen på 100 meter.
 • Selv om sikkerhetsavstanden reduseres er det fortsatt en del veier i området som ikke kan benyttes fordi de passerer nærmere enn 100 meter fra en turbin.
 • Alle veiene er fortsatt stengt for motorisert ferdsel, i tråd med at vi fortsatt er i vinterdrift ut april.
 • Sikkerhetsavstanden til den skadde turbinen er fortsatt 250 meter. Her er det satt opp sperringer.

Oppdatert 14. april kl. 13.30:

Vi fortsetter vår oppfordring til publikum om å holde avstand til turbinene i hele Odal Vindkraftverk.
Det er spesielt viktig at det holdes avstand til den skadede turbinen. I dag, søndag 14. april, er det kraftig vind i området, og vi kan ikke helt utelukke at det kan falle ned fragmenter fra den skadde vingen.
Vi vil sterkt fraråde publikum å være i området ved den skadde turbinen. Området er også sperret av, og det er organisert vakthold.

Oppdatert 13. april kl. 13.30

 • Det er rolige forhold i Odal Vindkraftverk, hvor alle turbinene står stille i påvente av resultat fra undersøkelsene som pågår for å finne årsaken til at et av turbinbladene på en turbin på Engerfjellet falt ned onsdag kveld.
 • Vi takker publikum og journalister for at de respekterer vår henstilling om å ikke ferdes i anlegget.
 • Inntil situasjonen er avklart bør man holde avstand til turbinene selv om de står stille.
 • Området rundt den skadde turbinen er fortsatt avstengt.

12. april: Oppdatert kl. 17.30

 • Vår oppfordring er fortsatt at folk holder avstand til turbinene i Odal Vindkraftverk.
 • Det er vil være vakthold ved den skadde turbinen gjennom hele helgen, og området er avstengt.

12. april: Oppdatert kl. 12.15

 • Vi får mange spørsmål om årsaken til hendelsen hvor et vingeblad falt ned fra en av våre turbiner på Engerfjellet onsdag kveld.
 • Det pågår fortsatt undersøkelser visuelt og med drone. Bilder og filmer undersøkes av spesialister.
 • Så langt har vi ikke svar på hva som er årsaken, men det jobbes tett og intensivt med oppfølging av saken.

11. april: Oppdatert kl. 14.00

 • Det har vært tett tåke på Engerfjellet fram til nå, noe som har gjort det vanskelig å inspisere den skadede turbinen. Droneinspeksjonen er nå i gang.
 • Bilder som blir tatt av skaden skal undersøkes av eksperter før det er mulig å si noe om årsaken.
 • Alle turbinene i vindkraftverket står fortsatt stille i påvente av videre inspeksjon.
 • Som nevnt i intervju på NRK var turbinen i drift da skaden skjedde onsdag kveld.
 • Vi jobber også med å analysere data fra turbinen, som kan bidra til å kartlegge hva som skjedde før, under og etter at bladet falt ned.

11. april: Oppdatert kl. 10.20

 • Vi har et team som jobber for å undersøke årsaken til hva som har skjedd.
 • Turbinen vil bli undersøkt med drone så fort tåken letter i området.
 • Området rundt turbinen og bladet som er falt ned er sperret.
 • Alle turbiner i Odal Vindkraftverk er stanset, og veiene inn i området er stengt med bom. Det gjelder både Songkjølen og Engerfjellet.
 • Vi forstår at det er stor interesse for hendelsen, men av hensyn til personsikkerhet må folk ikke ferdes i vindkraftverket inntil saken er undersøkt.
 • Saken vil bli oppdatert på denne nettsiden når vi vet mer.

11. april kl. 06.30

Turbinblad har falt ned fra turbin

 • Onsdag kveld var det en alvorlig hendelse i Odal Vindkraftverk; et turbinblad har falt ned fra en av våre turbiner på Engerfjellet.
 • Vårt hovedfokus er sikkerheten til de som jobber og oppholder seg i vindkraftverket og heldigvis var ingen personer i nærheten da dette skjedde.  
 • Odal Vindkraftverk satte krisestab onsdag kveld, og informerte kommunen, myndigheter, politiet og øvrige instanser henhold til våre rutiner. Vi følger saken tett og gjør nå vårt ytterste for å få oversikt over skaden og årsaken.
 • I påvente av videre undersøkelser har vi stengt hele vindkraftverket og vi ber publikum respektere at anlegget er stengt for all ferdsel.  
 • Når vi vet mer om saken vil vi legge ut oppdatert informasjon på våre nettsider odalvind.no
Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2024
Snart er de første turbinene i gang igjen