Avtale om tusenvis av overnattinger og måltider

Avtale om tusenvis av overnattinger og måltider

Odal Vindkraftverk
Emil Orderud og Tove Gulbrandsen ser fram til et hyggelig samarbeid

Torsdag 28. mai ble en milepel da Emil Orderud fra Odal Vindkraftverk underskrev avtalen som sikrer inntekter fra flere tusen overnattinger og måltider som ansatte og engasjerte i vindkraftprosjektet vil benytte seg av de nærmeste årene.

– Milepelen er som de fleste bedrifter innen overnatting og servering, hardt rammet av korona-krisen og har så vidt åpnet igjen etter flere ukers nedstenging, sier Tove Gulbrandsen. Denne avtalen er viktig for oss da den forventede omsetningen som byggingen av det nye vindkraftverket vil føre med seg, bidrar til å gi oss en trygghet om å kunne fortsette driften av vertshuset og sikre arbeidsplassene til de ansatte. Vi håper også at de som fortsatt er permittert, kan komme tilbake på jobb, sier Gulbrandsen.  Vi er glade for at vi sikrer at Milepelen vil fortsette å være et hyggelig møtested for lokale gjester og tilreisende gjester til Nord-Odal. 

Akershus Energi og KLP satser sammen på vindkraft i Nord-Odal
Vellykket møte med grunneierne i Songkjølen og Engerfjellet