Kategori: Nyheter

Tårnene reiser seg

Tårnene begynner å synes i terrenget på Engerfjellet, og det er god framdrift i prosjektet. I Odal Vindkraftverk vil man...

Kort status fra vindkraftsjefen, Emil Orderud

I løpet av ett år har det foregått mye i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk; norske partnere har kommet...

Søker om utsatt frist for radarstyrte lys

Odal Vindkraftverk er prosjektert og planlagt med radarstyrte hinderlys. Luftfartstilsynet i ferd med å utarbeide nye retningslinjer for lysstyring i...

Milepelen godt fornøyd

Ett år etter avtalen ble inngått mellom Milepelen og Odal Vindkraftverk, kan Milepelen si seg fornøyd med hvordan året har...

Status Odal Vindkraftverk medio mai 2021

Anleggsarbeidet nærmer seg ferdig Alle adkomst- og internveier er bygd, og de fleste strekningene er ferdig breddet og planert med...

Søknad om utsatt frist er godkjent av NVE

Songkjølen og Engerfjellet - Odal Vindkraftverk historie
NVE har i vedtak av 29.04.2021 godkjent utsatt frist for idriftsettelse av Odal Vindkraftverk fra 31.12.2021 til 30.06.2022. - Det...