Kategori: Nyheter

Status Odal Vindkraftverk september 2022

Nå, i midten av september, er alle 34 av 34 turbiner spenningssatt. Det betyr at vi nærmer oss ferdigstillelse av...

Nå åpnes noen av veiene i vindkraftverket

Veiene inn i Songkjølen og Engerfjellet har vært stengt som anleggsområde i over to år. Endelig nærmer anleggsperioden seg slutten,...

Nærmere informasjon om støyberegninger og -rapporter fra vindkraftverket i Nord-Odal

Odal Vind har den siste tiden mottatt henvendelser angående opplevd støy/lyd fra vindturbinene. I hovedsak kommer henvendelsene fra hytteeiere en...

Status Odal Vindkraftverk juni 2022

Vi har tatt en prat med daglig leder Emil Orderud for å høre hva status er i Odal Vindkraftverk. Status...

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Siden høsten 2020 har vi to ganger året delt ut hundre tusen kroner til lag og foreninger i kommunene Nord-Odal,...

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2022

Odal Vindkraftverk Nyheter
Denne våren har vi mottatt et rekordstort antall søknader - hele 37 søknader har vi fått inn. Det søkes om...