Kategori: Nyheter

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2023

Odal Vindkraftverk
Vi fikk inn hele 49 søknader innen 1. oktober, og sju av disse har blitt tildelt midler fra Odal Vind-fondet....

Fare for iskast fra oktober til mai

Odal Vindkraftverk
Vinteren nærmer seg, og dermed også fare for iskast og nedfall av snø fra turbinene i Odal Vindkraftverk.Allerede i begynnelsen...

Oppdatering om reparasjon av turbinblader

Odal Vindkraftverk
Vi har tidligere skrevet om reparasjoner av skader som er oppdaget på noen av turbinbladene i Odal Vindkraftverk. Det gjennomføres...

Om oljelekkasje fra en av turbinene i juni

Odal Vindkraftverk
I sommer var det en lekkasje av hydraulikkolje fra en av turbinene i vindkraftverket, og nå som vi har fått...

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Odal Vindkraftverk
Nå er det igjen mulighet for å søke om penger fra Odal Vind-fondet. Søknadskriterier De som søker må være registrert...

Ledig stilling som faglig ansvarlig for elektro i Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk
Akershus Energis datterselskap, Akershus Energi Vind AS, søker etter en ny medarbeider til sitt driftskontor i Nord-Odal. Driftskontoret har ansvaret...