Covid 19 kan gi konsekvenser for prosjektet – søker om utsatt frist for idriftsettelse

Covid 19 kan gi konsekvenser for prosjektet – søker om utsatt frist for idriftsettelse

Det har gått bra så langt, men nå varsler leverandørene fare for forsinkelser på grunn av Covid 19-restriksjoner.

Fram til nå har ikke tidsplanen for byggingen av Odal Vindkraftverk blitt vesentlig påvirka av de nasjonale smitteverntiltakene som har blitt innført. Men varsler vi har mottatt fra leverandører om mulige forsinkelser på grunn av reiserestriksjoner gjør at vi innser at prosjektet kan bli forsinket på grunn av alle tiltakene rundt Covid 19.

Forhold utenfor vår kontroll er årsaken til søknaden

Forlenget frist for idriftsettelse for vindkraftverk gis ikke på generelt grunnlag, men NVE åpner for at prosjekter som har kommet langt i byggingen vil ha mulighet til å søke om en forlengelse av fristen dersom forhold som ligger utenfor utbyggers kontroll hindrer at fristen blir overholdt. Når leverandørene til prosjektet nå påberoper seg «force majeure» og varsler om mulige forsinkelser på grunn av innreiserestriksjoner, er dette forhold vi ikke kan påvirke.

Søkt om utsatt idriftsettelse

Odal Vindkraftverk har nå søkt om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2021 til 30.06.2022. Søknaden begrunnes i situasjonen rundt Covid-19 og de strenge innreise og smitteverntiltakene som er innført i Norge, som vanskeligjør planlagt framdrift for prosjektet fordi det er avhengig av utenlandske selskaper og spesialarbeidere.

31. desember 2021 er fortsatt målet

Selv om søknaden om utsettelse blir innvilget ønsker både vi og leverandørene at idriftsettelse skjer som planlagt i slutten av dette året, og vi vil gjøre alt vi kan for å følge utbyggingsplanen som er lagt. Som resten av landet håper vi situasjonen rundt Covid 19 snart bedrer seg, og blir det mindre restriksjoner kan det gjøre at det allikevel ikke blir forsinkelser.

Informasjon til grunneiere og kommunen

Alle grunneiere samt administrasjon og ledelse i kommunen er informert om søknaden som er sendt på høring fra NVE.

Nærmere informasjon om søknaden

Du finner mer informasjon om søknaden og behandlingen av denne på NVEs nettside

Fire nye, faste stillinger som servicetekniker vindturbiner i Nord-Odal
Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal vindkraftverk