Iskast

I vintersesongen, som regnes fra 1. oktober til 30. april, er det fare for iskast i vindkraftverket. Derfor er alle veier inn i området stengt i denne perioden. Hvis du er ute i terrenget ved vindkraftverket i denne perioden må du som hovedregel holde en avstand på 250 meter fra turbinene for å være trygg for å unngå at det kan falle is eller snø på deg.

Se kart over sikkerhetssonene på Songkjølen og Engerfjellet nederst i denne artikkelen.

Iskastvarsel

Ut ifra værprognoser og signaler fra turbinene blir det utarbeidet et daglig iskastvarsel. Dette vil aldri være hundre prosent sikkert, så derfor er hoveregelen at man holder 250 meter avstand i vintersesongen.

Klikk på knappen under for å se dagens iskastvarsel. Det blir oppdatert daglig.
Det er ett varsel for henholdsvis Songkjølen og Engerfjellet.

Kort forklaring på hva iskast er

Ved noen værtyper kan det danne seg is eller legge seg snø på turbinbladene og oppå maskinhuset. Det meste vil smelte naturlig, men noe kan også falle ned. På grunn av turbinbladenes rotasjon kan is og snø bli kastet inntil 250 meter fra selve turbinpunktet.

Hvorfor iskast kan medføre fare

Hvis noe faller fra 150-200 meters høyde så vil det oppnå stor fart før det treffer bakken. Hvis isen/snøen treffer en bil eller et menneske kan det medføre skade. Under og inntil 250 meter fra turbinen er definert som område hvor det er en viss sannsynlighet for at det kan forekomme farlig isnedfall.

Når på året iskast kan forekomme

Faren for iskast er i vintersesongen, det vil si i hovedsak fra november til mars. Men ved tidlig vinter eller sein vår kan det også forekomme i oktober og april. Derfor er sesongen med fare for iskast i Odal Vindkraftverk fra 1. oktober til og med 30. april.

Hvilket vær som gir fare for iskast

Det kan være et helt annet vær og temperatur i høyden enn det det er på bakken eller i andre nærliggende områder. Tåke kan legge seg som is i løpet av natten, og noen ganger er det underkjølt regn. Det betyr at det ikke bare er når det snør at man må være obs. Du kan derfor ikke stole på værmeldingen for å vite om det er fare for iskast.

Når du skal på tur i området

I perioden fra oktober tom. april bør man benytte andre veier og stier enn der hvor det er fare for iskast. Veiene inn til vindkraftverket vil være stengt med bom i denne perioden, og det er satt opp informasjonsskilt om dette.

Jakt og skogsdrift

Grunneiere og jaktlag har fått direkte informasjon om iskast.

Avbøtende tiltak

Som et avbøtende tiltak bidrar Odal Vindkraftverk med nærmere 10 millioner kroner til etablering av nye skiløyper, og skigruppa i Nord-Odal har store planer om et nytt og stort skianlegg med utfart fra kommunekoia i Sandbekkvegen. Det er også planlagt et utsiktspunkt på Songkjølen, hvor det blir mulighet for parkering, som vil være tilgjengelig vår, sommer og høst.

Aktuelle dokumenter og lenker

Risikovurdering for iskast i Odal Vindkraftverk fra Kjeller vindteknikk
Kart over Sikkerhetssone iskast Songkjølen
Kart over Sikkerhetssone iskast Engerfjellet
NVEs godkjenning av varslingsrutiner for iskast i Odal Vindkraftverk

Sikkerhetssone Songkjølen fra 1. oktober til 1. mai

Sikkerhetssone Engerfjellet fra 1. oktober til 1. mai

Har du spørsmål?

Har du spørsmål relatert til iskast eller vindkraftverket?

Vennligst ta kontakt.