Nord-Odal kartillustrasjon

Oversiktskart over Nord-Odal

Vindkraftverket i Nord-Odal bygges i et område der det allerede er aktiv skogsdrift, og eksisterende skogsbilveier vil i størst mulig grad benyttes under utbyggingen. Når nye veier bygges, vil dette gjøres med sikte på å gjøre området enda mer tilgjengelig for turgåere og syklister.

Vindkraftverket skal bygges i Nord-Odal kommune på grensen mellom fylkene Innlandet og Viken, rett øst for Minnesund og Mjøsa. Vindkraftverket vil bestå av 34 vindturbiner, hvorav 23 blir installert på Songkjølen og 11 på Engerfjellet.

Odal Vindkraftverk - Oversiktskart

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.