Nord-Odal kartillustrasjon

Oversiktskart over Nord-Odal

Vindkraftverket i Nord-Odal bygges i et område der det allerede er aktiv skogsdrift, og eksisterende skogsbilveier vil i størst mulig grad benyttes under utbyggingen. Når nye veier bygges, vil dette gjøres med sikte på å gjøre området enda mer tilgjengelig for turgåere og syklister.

Detaljerte kart

Det er laget ett kart for hvert av områdene Songkjølen og Engerfjellet.
Kartene viser plassering av turbinene og veitraseér.
Til høyre for kartet er det en forklaring som forteller hva de forskjellige merkede områdene er.

Detaljplankart Songkjølen

Detaljplankart Engerfjellet

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.