Nord-Odal kartillustrasjon

Oversiktskart over Nord-Odal

Vindkraftverket bygges i Nord-Odal kommune på grensen mellom Innlandet og Viken Fylke, rett øst for Minnesund og Mjøsa.
De 34 turbinene fordeler seg med 23 på Songkjølen og 11 på Engerfjellet, og det er laget ett kart for hvert av områdene.
Kartene viser plassering av turbinene og veitraseér.
Til høyre for kartet er det en forklaring som forklarer de merkede områdene.

Detaljplankart Songkjølen

Detaljplankart Engerfjellet

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.