Nord-Odal kartillustrasjon

Oversiktskart over Nord-Odal

Her kan du se hvor i Norge du finner Odal Vindkraftverk.

 

Vindkraftverket ligger i Nord-Odal kommune på grensen mellom Innlandet og Viken fylke, rett øst for Minnesund og Mjøsa.

Se vindkraftverket fra lufta (filmet 6. januar 2021)

Kartene under norgeskartet viser plasseringen av de 34 turbinene; 23 på Songkjølen og 11 på Engerfjellet.

Kart over veier og turbiner på Songkjølen

Kart over veier og turbiner på Engerfjellet

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.