Fortsatt adgang forbudt i anleggsområdet

Fortsatt adgang forbudt i anleggsområdet

Odal Vindkraftverk

Vi forstår at mange har lyst til å se anlegget på nært hold, men da må du i så fall benytte stier og veier som ikke benyttes til anleggstrafikk.
Selv om alle turbinene er oppe og vi er ferdig med store, tunge løft, er det ikke tillatt å kjøre, sykle eller gå i anleggsområdet.

Vi har fortsatt mange folk i arbeid og vi ber om at disse får jobbe i fred en tid framover.
Det vil også foregå mye tungtransport inn og ut av anlegget, og derfor bør ikke privatpersoner benytte veiene.

Anleggsområdet defineres som alle anleggsveier samt området 250 meter fra turbinene.

Området er godt skiltet, og vi ber alle respektere disse skiltene.

34 av 34 turbiner er nå på plass
Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2022