Har tro på at det nytter

Har tro på at det nytter

Den årlige TV-aksjonen gikk av stabelen søndag 18. oktober, og Odal Vind støttet aksjonen med 10000 kroner.

– Vi har tro på at det går an å gjøre noe med de utfordringene vi står overfor når det gjelder miljø og klima, sier Emil Orderud som er daglig leder av Odal Vindkraftverk.

– Vi ønsker å bidra positivt på mange måter, men å produsere ren, fornybar energi av vinden i Nord-Odal er allikevel vårt aller viktigste bidrag. Det vil ta Norge et skritt videre for å elektrifisere samfunnet og fase ut bruken av fossil energi.

– Som en del av en bransje som tenker fornybart og bærekraftig var det naturlig å gi vårt bidrag til årets TV-aksjon til bekjempelse av plast i havet, avslutter Emil.

Storviltjakt i Songkjølen og Engerfjellet
Oppdaterte detaljplankart