For hytteeiere

Vi har fått flere henvendelser og spørsmål fra hytteeiere i nærområdet. Vi ønsker å gi god og korrekt informasjon, og har derfor utarbeidet et informasjonsskriv til hytteeiere i nærområdet (nærområdet defineres som 3 km fra planområdet).

Informasjonsskrivet belyser mange av de mest vanlige spørsmålene vi får, samt status pr. juli 2020.

Last ned informasjonsskrivet her

Har du spørsmål?

Se spørsmål og svar for mer informasjon.

Utbyggingsfasene - Akershus-Energi-KLP-Odal-Vindkraftverk

I samarbeid med Akershus Energi og KLP.