Informasjon om tidspunkt for transporter til Odal Vindkraftverk

Informasjon om tidspunkt for transporter til Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk

De første turbinbladene har ankommet Odal Vindkraftverk. Resten av året vil det foregå transporter av store turbinelementer mandag til fredag hver uke. Transportene går fra Uddevalla, og etappen fra Magnor til Nord-Odal vil stort sett foregå i tidsrommet fra kl. 22 til 06.

Transportene vil ankomme vindkraftverket ca. kl. 02 natt til alle ukedager. Det betyr at det ikke er planlagt transporter i helgene. Avvik kan forekomme.
Slik det ser ut nå vil transportene passere ved Skarnes omtrent ved midnatt.

Hver natt vil det i utgangspunktet bli transportert ett turbinblad samt enten stålelement til tårnet, en nacelle eller et hub/nav. Det vil være flere vogntog, og det er ikke fastlagt om disse kjører samtidig eller hver for seg.

Transporten ledsages av politi, Statens vegvesen, trafikkdirigeringsbiler samt andre følgebiler.

Hvis du ønsker å se transporten er det viktig at du holder god avstand og følger politets anvisninger.

Tre store tårnelementer i stål skal danne toppen av tårnet, som opp til 64 meter består av betongelementer. Hver ståldel er over 20 meter lang, og de blir også transportert om natten.
Transportene foregår natterstid i ukedagene.
Veiene i vindkraftverket har riktig stigning og kurving.
Laaaaange transporter
Vindkraftverket bidrar til sikrere vannforsyning i Nord-Odal