Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk

Kontrakt inngått med Siemens Gamesa om leveranse av turbiner

Kontrakt inngått med Siemens Gamesa om leveranse av turbiner

Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk

Akershus Energi og KLP har signert avtale med Siemens Gamesa om leveranse av totalt 34 turbiner til Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal, til en verdi på nær 1 milliard kroner – rundt halvparten av den totale forventede investeringsrammen.

– Vi har stilt tøffe krav til leverandørene av turbiner om å bidra med de mest bærekraftige og fremtidsrettede løsningene på markedet. Vi ønsker å benytte den nyeste tilgjengelige teknologien. I tillegg har vi lagt vekt på at Siemens Gamesa er en solid aktør med 20 års erfaring fra leveranser til vindkraftprosjekter i Norge, sier Emil Orderud, direktør for Akershus Energi Vind og daglig leder av Odal Vindkraftverk.

Akershus Energi og Siemens Gamesa har samarbeidet om å finne kostnadseffektive løsninger for å realisere prosjektet i Nord-Odal. Siemens Gamesa skal levere 34 vindturbiner av modellen SG-5.0-145 som er designet med et nytt kontrollsystem som optimaliserer produksjonen og blir spesialtilpasset til Odal Vindkraftverk.

– Det norske markedet er meget viktig for oss. Norge er en ambisiøs klimanasjon, og utbygging av vindkraft er en viktig del av det grønne skiftet. I tillegg er tilgangen på kompetanse meget god. Erfaringene fra petroleumsindustrien brukes nå for å realisere grønn omstilling av norsk industri, sier Ben Bjørke, administrerende direktør i Siemens Gamesa i Norge.

Turbinene skal monteres i Odal Vindkraftverk høsten 2021.

Informasjonskontoret holdes midlertidig stengt
Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2020