Laaaaange transporter

Laaaaange transporter

Det første av 102 turbinblader ankom Odal Vindkraftverk natt til mandag 17. august, og transporten gikk som forventet. Mange skuelystne hadde stilt seg opp langs veien selv om det var midt på natten, for å se den spektakulære konvoien passere. For de som ikke fikk det med seg, gjenstår det hundre nye muligheter framover.

Både tungt, langt og bredt

Den totale lengden på vogntoget, inkludert vingebladet på 71,5 meter, er hele 81,5 meter, og bredden er fire meter! Det gir helt klart noen spesielle utfordringer i en del kryss og på svingete vei. For å unngå å forstyrre annen trafikk foregår derfor transportene på natta.

Fra Magnor til Nord-Odal på fire timer

Transporten starter ved Uddevalla og følger Riksvei 2 til Kongsvinger og deretter ut på E16 mot Skarnes, hvor de tar av på fylkesvei 24 til Nord-Odal. Turbinbladene blir videre fraktet inn i områdene til Odal Vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet.
Gjennom bygater, rundkjøringer og veikryss går transporten i svært sakte fart, men på rette strekker er farten oppe i 70 km/t. Hele transporten bruker cirka fire timer fra Magnor til Nord-Odal.

Det første turbinbladet er på plass i Engerfjellet. Heising og montering av bladene vi foregå fra begynnelsen av oktober.

Testkjøring og modifisering av veier og kryss

Flere kryss er modifisert, og noen steder er veien midlertidig lagt om. Det har også vært behov for å ta ned en del skilt og midtelementer i rundkjøringer midlertidig. Det ble gjennomført to prøvetransporter med tom bil i forkant av den første transporten.

Konvoi med politi, vogntog og følgebiler

Konvoien består vanligvis av ett vogntog med ett turbinblad, og ett vogntog med ett langt stålelement til tårnet. Konvoien eskorteres av politiet, veivesenet, trafikkdirigeringsbiler samt enda flere følgebiler.
Det er leverandøren av turbinene, Siemens Gamesa Renewable Energy, som har ansvar for transporten, og de benytter spesialbiler og -sjåfører fra selskapet Mammoet.

Montering av turbiner fra uke 41

Turbinbladene blir mellomlagret inntil de skal heises på plass. Denne delen av prosjektet vil foregå fra uke 41. Det vil da være utplassert enorme kraner som skal løfte på plass de tre resterende delene til tårnet samt nacellen og turbinbladene.

Mange hundre skuelystne var på plass langs veien for å bivåne den spektakulære transporten.

Veiene inne på anlegg er konstruert for at transporten av de store turbinelementene skal kunne la seg gjennomgjøre.

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet
Informasjon om tidspunkt for transporter til Odal Vindkraftverk