Lars Tallhaug tar over som daglig leder etter Emil Orderud

Lars Tallhaug tar over som daglig leder etter Emil Orderud

Odal Vindkraftverk

Lars Tallhaug er ny daglig leder i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk fra 1. april 2023. Han tar over stafettpinnen etter Emil Orderud, som har vært daglig leder i litt over tre år, og som nå går over i stillingen som direktør for all fornybar energiproduksjon i Akershus Energi.

Lang erfaring innen vindteknikk

Med 30 års erfaring innen området vind, bidrar Lars Tallhaug med god kompetanse til vindkraft-teamet i Akershus Energi.

– Jeg ser fram til å jobbe med vindkraft fra et annet ståsted enn tidligere, sier Lars, som var med å starte Kjeller Vindteknikk i 1998. Selskapet ble kjøpt opp av Norconsult, hvor Lars har jobbet de tre siste årene. – Jeg har jobbet mye med kartlegging av vindressurser og produksjonsmuligheter, fortsetter han, og jobben i Akershus Energi fristet fordi det gir meg mulighet til å påvirke hvordan norsk, fornybar energiproduksjon kan utvikle seg framover.

Akershus Energi har som mål å øke produksjonen av fornybar energi ytterligere, for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp samt å styrke kraftbalansen.

– Når Akershus Energi satser bredt innen fornybar energi, er det naturlig at vindkraft er et av de områdene vi vil se nærmere på. Framover blir det viktig å skape gode prosesser med bred involvering. Vi ønsker dialog og godt samarbeid med kommuner og grunneiere der hvor vi ser at det kan være mulig å få til noe, sier Lars.

Lars Tallhaug trives godt i Nord-Odal, og ser fram til å jobbe videre med Odal Vindkraftverk.

Status Odal Vindkraftverk mars 2023
Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2023