Odal Vind sponsorat illustrasjon

OV-fondet

Odal Vindkraftverk ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet. Derfor har vi opprettet OV-fondet, som skal brukes til nettopp dette. Fra fondet vil vi hvert år dele ut støtte til grupper, lag og foreninger i Nord-Odal, Eidsvoll og Nes.

Hvem kan søke?

Vi deler ut sponsormidler til grupper, lag og foreninger innen én eller flere av disse kategoriene:

  • Barn og ungdom
  • Bærekraft, klima og miljø
  • Kultur og idrett

Hvor mye kan man søke om?

Beløpene som tildeles vil være fra kr 3.000-15.000 innenfor en totalramme på inntil kr. 200 000,- per år.

Hvem vi ikke kan støtte

Vi støtter ikke politiske eller religiøse organisasjoner, skoleturer, russearrangement eller arrangement som er i strid med FNs bærekraftmål.  Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner.

Hvordan du søker

Søknad med presentasjon og begrunnelse legges inn i dette søknadsskjemaet.

Hva skal søknaden inneholde?

Alle feltene i søknadsskjemaet må fylles ut. Det er blant annet beskrivelse av hva dere skal bruke pengene til og hvor mye penger dere søker om. Det må også opplyses om hvilket lag/forening det dreier seg om og hvem som er kontakperson.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Svar på søknader

Oversikt over tildelte midler blir lagt ut på vår nettside senest én måned etter frist. De som får tildelt midler vil få direkte svar.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også lokalt engasjement