Nå åpnes noen av veiene i vindkraftverket

Nå åpnes noen av veiene i vindkraftverket

Odal Vindkraftverk

Veiene inn i Songkjølen og Engerfjellet har vært stengt som anleggsområde i over to år. Endelig nærmer anleggsperioden seg slutten, og selv om det fortsatt er noen uker igjen av arbeidet, så åpnes nå området og flere av veiene. Men vi gjør oppmerksom på at flere av skogsbilveiene er stengt med bom der hvor grunneierne ikke ønsker biltrafikk. Dette er tilnærmet slik det var før vindkraftverket ble bygget.

Flotte turområder og utsiktspunkt

Utvidelsen av nettet av skogsbilveier gjør at det nå er enklere og mer tilgjengelig for de som vil ut på tur. Alle veiene i vindkraftverket kan benyttes til fots eller på sykkel, men flere veier vil fortsatt være stengt for biltrafikk. Dette er veier og bommer som eies av grunneierne i området.

På Songkjølen skal det lages et fint utsiktspunkt med benker og parkeringsplass, og det vil stå ferdig neste sommer.

Ta gjerne turbinene nærmere i øyesyn

Nå som området åpnes opp er det fullt mulig å gå helt nærme turbinene. Men der hvor man ser at det pågår arbeid ber vi publikum om å holde avstand. Og i vinterhalvåret må man holde avstand på 250 meter på grunn av fare for iskast.

Noen kunne kanskje tenke seg en luftig tur opp i tårnet, men det blir det dessverre ikke mulighet til. Vi kan nevne at for å kunne gå opp i tårnet og maskinhuset så må våre folk gjennomgå kurs en hel uke for at sikkerheten skal være ivaretatt.

Vakt og video visse steder

På deler av området vil det være patruljerende vakter, og der det oppbevares utstyr vil det fortsatt være videoovervåkning.

Anleggsarbeidet skal være ferdig i løpet av oktober 2022.

Nærmere informasjon om støyberegninger og -rapporter fra vindkraftverket i Nord-Odal
Status Odal Vindkraftverk september 2022