Nå leveres den første vindkrafta fra Nord-Odal

Nå leveres den første vindkrafta fra Nord-Odal

Et historisk øyeblikk

Det var en viktig milepel i dag, lille julaften, da den første kilowatten ble produsert på Engerfjellet og sendt ut på strømnettet. Nå ser vi endelig resultatene av 18 måneder med effektiv og intens anleggsvirksomhet og stor ingeniørkunst.

Mye vind gir utfordringer

Siden slutten av oktober er alle de elleve turbinene på Engerfjellet montert ferdig. Det har til tider vært utfordrende forhold med for mye vind til å kunne heise opp turbinelementene. Dermed har det blitt mye venting på arbeidslagene som til enhver tid sitter klare. Mye nattarbeid har det også blitt, fordi det ofte er mindre vind om nettene.
Men det er jo et godt tegn at det er mye vind der turbinene settes opp.

Fra 690 til 33000 Volt

Generatoren i vindturbinen produserer strøm med spenning på 690V og 50Hz. Spenningen blir så videre omgjort til 33000V av en transformator, som også er plassert i maskinhuset. Spenningen går i kabler ned gjennom tårnet og videre i bakken til trafostasjonen på Engerfjellet, som er samlingspunkt for alle turbinene der. Her blir spenningen transformert opp til 66000V og sendt ut på det regionale strømnettet.
Det blir gjennomført en rekke tester før turbinene snurres i gang.

Nå fortsetter vi på Songkjølen

De store kranene blir nå flyttet til Songkjølen, der arbeidet med å montere ferdig de resterende 23 turbinene vil fortsette.

Den første turbinen i Odal Vindkraftverk begynte å produsere strøm 23.12.2021

10 spørsmål og svar om iskast i Odal Vindkraftverk
Bli med opp i lufta og få et overblikk over Odal Vindkraftverk