Om Odal Vindkraftverk

Ny, norsk medeier i Odal Vindkraftverk

Ny, norsk medeier i Odal Vindkraftverk

Om Odal Vindkraftverk

Det norske selskapet Cloudberry har i dag inngått avtale med Akershus Energi og KLP om erverv av inntil 33,4 prosent av aksjene i Odal Vindkraftverk.

Akershus Energi godt fornøyd med ny partner

– Det har hele tiden ligget i planene å få inn en tredje partner på eiersiden i Odal Vindkraftverk, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi. Vi er svært fornøyde med å ha fått en norsk aktør som Cloudberry med på laget. Cloudberry vil med sitt industrielle perspektiv og eksisterende satsinger på vindkraft og vannkraft øke den samlede kompetansen og tilføre partnerskapet viktig erfaring, sier han. 

Om Cloudberry

Cloudberry Clean Energy AS er et nordisk energiselskap. Selskapet eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige, og produserer fornybar energi for kommende generasjoner. Selskapet har en målsetting om å utvikle et bærekraftig samfunn på lang sikt og skape verdier for sine interessenter. Cloudberry er støttet av sterke eiere og ledet av et erfarent styre og en dyktig ledergruppe. Selskapets kontorer er i Oslo (hovedkontor), Norge, og Karlstad, Sverige. Cloudberry er notert på Euronext Growth (Merkur Market). For mer informasjon, besøk www.cloudberry.no

– Dette oppkjøpet gir Cloudberry en mulighet til å delta i utviklingen av et vindkraftverk i Norge i tett samarbeid med i KLP og Akershus Energi. Odal vindkraftverk er Cloudberrys største kraftverk og forventes å gi høy produksjon med en solid avkastning. Vindkraftverket ligger i et område med sterk etterspørsel etter fornybar energi («NO1»), sier daglig leder Anders Lenborg i Cloudberry.

Om avtalen

Cloudberry Clean Energy AS (“Cloudberry” eller “Selskapet”) har inngått en transaksjonsavtale for å erverve inntil 33,4 % av aksjene i Odal Vindkraftverk AS, med Akershus Energi (33,4 %) og KLP (33,2 %) som partnere. Cloudberry vil i første omgang kjøpe minst 10 % av aksjene i selskapet, og har i tillegg rett til å erverve opp til 33,4 % av aksjene innen 30 juni 2021. Cloudberry skal dekke påløpte kostnader samt fremtidige investeringer i Odal Vindkraftverk AS pro rata for sin eierandel, estimert til NOK 720 millioner for 33,4 % andelen. Transaksjonen er betinget av gjennomføring av planlagt emisjon i Cloudberry.

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2020
Hyggelig takk fra Nes Ishockeyklubb