Nye regler for radarstyrte lys ute på høring

Nye regler for radarstyrte lys ute på høring

Odal Vindkraftverk

Vi har fått flere spørsmål rundt dette med lys på turbinene i vindkraftverket, og er nå ett skritt videre når det gjelder å få en avklaring om mulighet for radarstyrte hinderlys i Nord-Odal.

Luftfartstilsynets forslag til ny forskrift er nå ute på høring. Her gis det åpning for at vindkraftverk kan ha behovsstyrte flyhinderlys.

Du kan lese mer om forslaget til ny forskrift på Luftfartsverkets egen nettside her.

Etter en høringsrunde vil det naturlig nok være en del innspill Luftfartsverket må behandle, og den nye forskriften er beregnet å tre i kraft 1. januar 2024.

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om saken.

Vedlikehold og reparasjon av turbinblader
Ledig stilling som faglig ansvarlig for elektro i Odal Vindkraftverk