Om mikroplast fra norske vindkraftverk

Om mikroplast fra norske vindkraftverk

Odal Vindkraftverk

Det slippes ut store mengder mikroplast i Norge, beregnet til ca. 19 000 tonn hvert år, ifølge en rapport fra Mepex på vegne av Miljødirektoratet 2020. Noen mener at vindturbinene er hovedkilden, men undersøkelser viser at de største bidragsyterne til utslipp av mikroplast er dekkslitasje, veistøv, gummigranulat fra kunstgressbaner, skipsfart, fiskeri og akvakultur samt maling, tekstiler, kosmetikk. Biltrafikk anses som den største enkeltkilden med ca. 8300 tonn hvert år.

Ifølge NVE har to av de største turbinprodusentene, Vestas og Siemens Gamesa, estimert at mikroplastutslipp fra vindturbiner utgjør inntil 150 gram per turbin per år, altså 50 gram per turbinblad årlig.

NVE og Miljødirektoratet har spurt alle i Norge som drifter vindkraft, hvorav åtte aktører svarte. Noen hadde ikke opplevd slitasje i det hele tatt, mens andre hadde måttet reparere vingene ved å påføre et nytt, beskyttende lag. Én av de spurte hadde undersøkt anlegget sitt grundig, og kommet fram til at det var utslipp av 200 gram mikroplast per vindturbin per år.

Hvis vi tar utgangspunkt i 200 gram per turbin pr år, betyr det at det totale utslippet av mikroplast fra vindkraftverk utgjør 280 kilo årlig fra de til sammen 1400 turbinene i Norge. Utslippet fra Odal Vindkraftverk er beregnet til om lag 9 kilo per år. Denne beregningen tar da hensyn til antallet turbiner i Odal og størrelsen på vindturbinene i Odal sammenlignet med gjennomsnittsstørrelsen på vindturbiner i Norge.

Men selv om utslippene fra vindkraftverk ikke utgjør en stor andel, er det likevel viktig å minimere utslipp av mikroplast på alle måter. Dette gjøres ved å inspisere, vedlikeholde og eventuelt reparere turbinbladene gjennom hele vindkraftverkets levetid.

Les mer om mikroplast i disse artiklene og rapportene:

Om forurensning fra vindkraftverk på land på NVEs sider
Dette vet vi om mikroplast fra vindkraftverk på Faktisk.no
Norske landbaserte kilder til mikroplast rapport fra Miljødirektoratet

Film fra byggingen av Odal Vindkraftverk vises på Teknisk Museum i Oslo
Fine skiløyper på Songkjølen