Om Odal Vindkraftverk

Om Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk er et godt og lønnsomt prosjekt som vil skape nye arbeidsplasser og bidra til å få mer fornybar energi inn i markedet. Vindkraftverket ligger i Nord-Odal kommune rett øst for Minnesund og Mjøsa på grensen mellom fylkene Innlandet og Viken.

Odal Vindkraftverk vil bestå av totalt 34 vindturbiner, med totalt 160 MW installert effekt. 23 av turbinene blir installert på Songkjølen og 11 blir installert på Engerfjellet. Totalt vil vindkraftverket produsere om lag 530 GWh – nok til å forsyne 31.000 husstander med fornybar strøm.

Odal Vindkraftverk eies av  Akershus Energi Vind 33,4, Cloudberry 33,4 % og KLP  33,2 %.

Faktaark Odal Vindkraftverk

Årsrapport 2020 Odal Vindkraftverk

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.