Om Odal Vindkraftverk

Om Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk ligger i Nord-Odal kommune rett øst for Minnesund og Mjøsa på grensen mellom fylkene Innlandet og Viken.

Vindkraftverket består av totalt 34 vindturbiner, fordelt med 11 på Engerfjellet og 23 på Songkjølen. Odal Vindkraftverk er et av Norges mest moderne, med 217 meter høye turbiner, og blir det 5. største kraftverket i Innlandet. Med en installert effekt på totalt 160 MW vil vindkraftverket produsere om lag 530 GWh årlig – nok til å forsyne 33000 husstander med fornybar strøm.

Odal Vindkraftverk eies av  Akershus Energi Vind 33,4, Cloudberry 33,4 % og KLP  33,2 %.

Akershus Energi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, på vegne av Odal Vindkraftverk. Du kan lese mer om dette arbeidet i Redegjørelse Åpenhetsloven Akershus Energi

Faktaark Odal Vindkraftverk

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.