Om Odal Vindkraftverk

Om Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk er et godt og lønnsomt prosjekt som vil skape nye arbeidsplasser og bidra til å få mer fornybar energi inn i markedet. Vindkraftverket ligger i Nord-Odal kommune rett øst for Minnesund og Mjøsa på grensen mellom fylkene Innlandet og Viken.

Odal Vindkraftverk vil bestå av totalt 34 vindturbiner, med totalt 160 MW installert effekt. 23 av turbinene blir installert på Songkjølen og 11 blir installert på Engerfjellet. Totalt vil vindkraftverket produsere om lag 500 GWh – som kan forsyne 31.000 husstander med fornybar strøm.

Odal Vindkraftverk eies av  Akershus Energi Vind 43,5 %, KLP  41,5 og  Cloudberry 15 %. Det er inngått opsjonsavtale med Cloudberry om kjøp av totalt inntil 33,4 % av aksjene.

Faktaark Odal Vindkraftverk

Årsrapport 2020 Odal Vindkraftverk

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.