Lokalt engasjement og verdiskapning

Våre bidrag til lokalsamfunnet

Odal Vindkraftverk ønsker å bidra positivt til lokalsamfunnet. Vi skal være til stede, gi informasjon og gjøre vårt beste for å avdempe de negative konsekvensene vindkraftverket har for innbyggerne. Dette dreier seg både om inntekter til kommunen og lokale bedrifter, men også konkrete tiltak i nærområdet.

Inntekter til lokalsamfunnet

Eiendomsskatt vil bidra med cirka 14 millioner kroner årlig i inntekter for Nord-Odal kommune de første årene. Beløpet vil nedtrappes i løpet av anleggets levetid i henhold til nedskrivning av anleggets verdi. Totalt vil inntekten til kommunen bli anslagsvis 250 millioner kroner i løpet av prosjektets levetid.
Grunneiere som er direkte berørt av vindkraftverket, og som leier ut dler av sin eiendom, vil få utbetalt en andel av kraftomsetningen fra vindkraftverket.

Store planer for ny skipark

Nord-Odal IL er godt i gang med planene for et skianlegg på Songkjølen, hvor tilskuddet på nærmere 10 millioner fra Odal Vindkraftverk vil komme godt med.

Nye turmuligheter

Veiene i anlegget vil gjøre hele området mer tilgjengelig for folk som vil ut på tur. Veiene får et toppdekke som er godt egnet for sykling. Det vil bli bygd utfartsparkering og utkikkspunkt med rasteplass ved én av turbinene på Songkjølen.

Lokale arbeidsplasser

Akershus Energi Vind etablerer lokalt avdelingskontor i Nord-Odal. Når anlegget er i drift vil det være 8-10 ansatte som har sitt tilhold i Nord-Odal.
I byggeperioden benyttes lokale leverandører der det er mulig. Hjørnesteinsbedriften Mapei har blant annet levert gysemassen som turbintårnene er forankret til. Milepelen Vertshus har vært flittig brukt til overnattinger, arrangementer, møter og bevertning av folk tilknyttet Odal Vindkraftverk.

Bidrar med penger til lokale lag og foreninger

Odal Vindkraftverk ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet. Derfor har vi opprettet OV-fondet, som skal brukes til nettopp dette. To ganger i året deler vi ut inntil 100.000 kroner.

Inngagsparti-Odal-Vindkraftverk-081020 (2)
WTG8 ferdig betongtårn
Slik blir veiene i vindkraftverket. Toppmasse som egner seg fint for sykling. Oppfylling med stedlige masser i grøftene slik at det blir naturlig vegetasjon når det gror seg ti