Odal Vind sponsorat illustrasjon

OV-fondet

Odal Vindkraftverk ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet. Derfor har vi opprettet Odal Vind-fondet, som skal brukes til nettopp dette. Fra fondet vil vi hvert år dele ut pengestøtte til grupper, lag og foreninger i Nord-Odal, Eidsvoll og Nes.

For at midlene skal komme flest mulig til gode har vi bestemt at det kun er de som ikke fikk midler siste året som kan søke. Det betyr at de som fikk tildelt midler i 2023 må vente med å søke på nytt til april 2025. Det vil fortsatt være mulig å få tildelt midler to ganger innenfor ett kalenderår.

Hvem kan søke?

Vi deler ut sponsormidler til grupper, lag og foreninger innen én eller flere av disse kategoriene:

  • Barn og ungdom
  • Bærekraft, klima og miljø
  • Kultur og idrett

Hvis du ønsker å sende inn en søknad må du være fylt 18 år. Initiativet det søkes om støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening, organisasjon eller lignende som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto.

De som fikk tildelt midler i 2023 må vente med å søke til 2025.

Hvor mye kan man søke om?

Beløpene som tildeles vil være fra kr 3.000-15.000 innenfor en totalramme på inntil kr. 200 000,- per år.

Hvem vi ikke kan støtte

Vi støtter ikke a) politiske eller religiøse aktiviteter eller organisasjoner, b) skoleturer, c) russearrangement, d) reiser eller opphold, e) administrasjons- eller prosjektledelseskostnader, f) arenareklame eller andre reklameskilt, g) annonsering eller kjøp av annonser eller h) arrangement som er i strid med FNs bærekraftmål. Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner.

Hvordan du søker

Søknad med presentasjon og begrunnelse legges inn i dette søknadsskjema.

Hva skal søknaden inneholde?

Alle feltene i søknadsskjemaet må fylles ut. Det er blant annet beskrivelse av hva dere skal bruke pengene til og hvor mye penger dere søker om. Det må også opplyses om hvilket lag/forening/gruppe/organisasjon det dreier seg om og hvem som er kontaktperson.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også lokalt engasjement