Odal Vindkraftverk Nyheter

Nyheter

Odal Vindkraftverk

Bli med inn i et tårn på Songkjølen

Inne i hvert av turbintårnene blir det montert blant annet stige, heis og kabler ned fra maskinhuset. Forankringen til fjellet...
Les mer
Odal Vindkraftverk

Viktig milepel: den første vindturbinen er ferdig

Den første turbinen i Odal Vindkraftverk ble ferdig montert i løpet av helgen 23.-24. oktober. Arbeidet med de resterende turbinene...
Les mer
Odal Vindkraftverk Nyheter

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2021

Det kom inn 23 søknader til Odal Vindkraftverk høsten 2021. Av disse er følgende lag/foreninger blitt tildelt til sammen kr...
Les mer
Odal Vindkraftverk

Se film av vingetransport laget av Presttun media

I påvente av å kunne publisere vår egen film som er under produksjon, deler vi en film av vingetransporten som...
Les mer
Odal Vindkraftverk

Vindkraftverket bidrar til sikrere vannforsyning i Nord-Odal

Svarttjenn er Nord-Odals viktigste drikkevannskilde, og forsyner næringsvirksomhet, kommunale bygg og over 60 prosent av kommunens 5000 innbyggere med rent...
Les mer

Har du spørsmål?

Her vil det publiseres nyheter og jevnlige oppdateringer Odal Vindkraftverk. Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt. Se også spørsmål og svar for mer informasjon.