Odal Vindkraftverk Nyheter

Nyheter

Kort status fra vindkraftsjefen, Emil Orderud

I løpet av ett år har det foregått mye i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk; norske partnere har kommet...
Les mer

Milepelen godt fornøyd

Ett år etter avtalen ble inngått mellom Milepelen og Odal Vindkraftverk, kan Milepelen si seg fornøyd med hvordan året har...
Les mer

Status Odal Vindkraftverk medio mai 2021

Anleggsarbeidet nærmer seg ferdig Alle adkomst- og internveier er bygd, og de fleste strekningene er ferdig breddet og planert med...
Les mer
Songkjølen og Engerfjellet - Odal Vindkraftverk historie

Søknad om utsatt frist er godkjent av NVE

NVE har i vedtak av 29.04.2021 godkjent utsatt frist for idriftsettelse av Odal Vindkraftverk fra 31.12.2021 til 30.06.2022. - Det...
Les mer
Odal Vindkraftverk Nyheter

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2021

Følgende lag/foreninger har blitt tildelt midler fra Odal Vind-fondet våren 2021: Nord-Odal skolekorpsRaumnes og Årnes / Skarnes håndball jenter 12-13...
Les mer

Har du spørsmål?

Her vil det publiseres nyheter og jevnlige oppdateringer Odal Vindkraftverk. Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt. Se også spørsmål og svar for mer informasjon.