Om oljelekkasje fra en av turbinene i juni

Om oljelekkasje fra en av turbinene i juni

Odal Vindkraftverk

I sommer var det en lekkasje av hydraulikkolje fra en av turbinene i vindkraftverket, og nå som vi har fått mer klarhet i årsaken og omfanget av lekkasjen vil vi informere nærmere om hendelsen.

Årsak til lekkasjen

Ved en serviceoperasjon i navet på turbin 17 den 27. juni i år, ble det blant annet byttet en O-ring (pakning). Det viste seg i etterkant at denne sannsynligvis var skadet, og dermed ikke tettet skikkelig. Det førte til at det lakk hydraulikkolje fra navet og inn i maskinhuset og tårnet samt på bakken under maskinhuset. Lekkasjen ble oppdaget samme dag som servicen var utført.

Lekkasje på inntil 30 liter – all infisert masse er fjernet

I ettertid ble det etterfylt 60 liter olje på turbinen. Det betyr at lekkasjen maks kan ha vært på 60 liter. Det ble samlet opp 30 liter olje i maskinhuset og inne i tårnet, og lekkasjen som falt på utvendig grunn dreier seg dermed om inntil 30 liter. Denne oljen landet på grusen under turbinen. Oljen er lett å se fordi den legger seg oppå grusen, og dermed var det greit å se hva som måtte fjernes. Totalt ble det fjernet 13,7 tonn grus, og da fjernet man med god margin for å være sikker på at alt var med. Massen ble kjørt bort og levert som spesialavfall.

Opprydding og videre undersøkelser

Oppryddingsteamet startet arbeidet morgenen etter, men det er påpekt at dette skulle blitt gjort samme dag, og rutinene er nå skjerpet inn.

Normalt sett skulle all oljen blitt fanget opp i maskinhuset. Det undersøkes fortsatt hvorfor ikke det skjedde, og vi ser nå nærmere på noen mulige årsaker.

Varsling

Slike hendelser skal rapporteres til det lokale brannvesenet senest én dag etter at det oppdages. Beklageligvis ble det meldt fra to dager etter.
Hendelsen ble meldt inn til NVE i henhold til retningslinjer.

Oppfølging

Både årsak og behandling av hendelsen er nøye gransket. Rutinene internt er skjerpet inn etter hendelsen, og hvis noe slikt skulle skje igjen skal det sørges for raskere opprydding og varsling av hendelsen. Det jobbes videre med å undersøke hva som medførte lekkasje.

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet
Oppdatering om reparasjon av turbinblader