Oppdatert status i Odal Vindkraftverk

Oppdatert status i Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk

Forsinket oppstart

I midten av mai skrev vi at vi regnet med å ha rundt halvparten av turbinene i drift i begynnelsen av juli. Dessverre har undersøkelsene og vurderingene tatt lengre tid enn vi regnet med, og det er dermed fortsatt ingen turbiner i drift pr. 25. juni. Vi har heller ikke en konkret dato for når de første turbinene vil være i drift, men har håp om at det skjer i løpet av sommeren.

Reparasjonsarbeider pågår som tidligere planlagt

Uavhengig av hendelsen i april var det planlagt reparasjon av flere turbiner på grunn av produksjonsskader på turbinbladene, og dette arbeidet er nå godt i gang. Det er anlagt en reparasjonshall slik at turbinbladene kan repareres innendørs, men noen av bladene blir reparert i høyden. Hallen gjør at vi kan fortsette reparasjonsarbeidet også til vinteren når det blir vanskelig å reparere ute pga. kulde.
Vi får også levert en del nye turbinblader i løpet av de nærmeste ukene. De vil på samme måte som tidligere bli fraktet som spesialtransport om natten med følgebiler fra politi og vegvesen. Ruten går fra Uddevalla via Kongsvinger. Ved å ha nye blader tilgjengelig vil reparasjonsarbeidet foregå mer effektivt, og vindkraftverket vil dermed kunne komme raskere tilbake til normal produksjon.

Beklager til alle berørte

Vi vil på det sterkeste beklage alle ulemper som denne saken medfører for involverte og berørte. Vi gjør vårt aller beste for å ordne opp i situasjonen, og håper vi skal komme tilbake til en normal situasjon med god produksjon i løpet av månedene framover.

Snart er de første turbinene i gang igjen