Overskuddsmateriell på vei fra Odal til Ukraina

Overskuddsmateriell på vei fra Odal til Ukraina

Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk donerer en del overskuddsmateriell som er igjen etter byggingen av prosjektet.

Denne uka ble det lastet opp flere store tromler med strømkabler som skal fraktes med trailer til Ukraina, hvor det er stort behov for slikt materiell etter de omfattende ødeleggelsene av forsyningsnettet.

I Norge pågår det en storstilt innsamlingsaksjon av el-materiell til Ukraina, som REN og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) står bak, og du kan lese mer om aksjonen her.

Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet
Espen Barth Eide på besøk