Personvernerklæring for odalvind.no

 

1. Innledning

Akershus Energi tar personvern på alvor og er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan dine personopplysninger håndteres, hvilken informasjon som samles inn, hvordan de brukes og hvilke rettigheter du har.

2. Akershus Energi er behandlingsansvarlig

Akershus Energi er behandlingsansvarlig for all håndtering av personopplysninger. Personopplysninger er informasjon som enten alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, e-post og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av informasjonen som innsamling, analyse, registrering og lagring.

Å være behandlingsansvarlig vil si at man bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, i tillegg til hvilke opplysninger som anmodes.  Behandlingsansvarlig er også ansvarlig for at håndteringen av personopplysninger skjer i tråd med gjeldende personopplysningslov. 

Akershus Energi bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene som benyttes til behandlingen. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene vi er behandlingsansvarlig for.

3. Kontaktinformasjon til Akershus Energi

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningen, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Akershus Energi AS
Adresse: Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Organisasjonsnummer: 976 542 606
E-post: post@akershusenergi.no
Telefon: 63 82 33 00

4. Når samler vi inn informasjon?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du besøker akershusenergi.no eller odalvind.no
 • Du benytter vårt kontaktskjema 
 • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
 • Du har søkt jobb hos oss
 • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse

5. Hva slags informasjon samles inn?

Opplysningene om deg er avhengig av situasjonen og kan omfatte:

 • Navn
 • Kjønn
 • Alder
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Hvilken bransje du jobber i
 • Nettsiden til virksomheten din
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på kontaktskjemaer
 • Tekniske opplysninger som hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

6. Hva er formålet med informasjonen?

Opplysningene brukes til følgende formål:

 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd på nettsiden
 • For å forbedre nettsiden og brukeropplevelsen
 • Markedsføringsaktiviteter 
 • Kundeservice

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

7. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

8. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse er ikke tillatt med mindre bruker har blitt informert om og gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Akershus Energi vil bruke informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider. Vi bruker kun informasjonskapsler til analyse og for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider, som for eksempel ved automatisk innlogging.

9. Statistikk fra webserver

Akershus Energi benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på akershusenergi.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre innholdet på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

10. Dine rettigheter

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss fir å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjon nedenfor: 

Akershus Energi AS
Adresse: Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Organisasjonsnummer: 976 542 606
E-post: post@akershusenergi.no
Telefon: 63 82 33 00

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.  Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.  Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.