Slik blir avkjøringen til Songkjølen

Slik blir avkjøringen til Songkjølen

De som kjører Løkkervegen litt utenfor Sand har nok lagt merke til at det foregår arbeider i avkjøringen til Sandbekkvegen. Både avkjøringen og veien videre skal breddes og utbedres. Dette vil bli adkomstveien til vindkraftverket på Songkjølen.

Behov for stort kryss i perioder med spesialtransport

I utbyggingsfasen av vindkraftverket er det behov for å bruke hele bredden når de største delene til turbinen skal transporteres inn. Etter utbyggingsfasen vil krysset bli opparbeidet med parkeringsplasser og beplantning.

Trafikk og estetikk

For at veier og kryss skal bli både estetiske og funksjonelle er en landskapsarkitekt med i planleggingen. Trafikksikkerhet og offentlige krav er selvfølgelig helt grunnleggende. Utformingen av veikrysset Løkkervegen/Sandbekkvegen er godkjent, men med rom for noen tilpasninger av blant annet plassering av parkeringsplassene og utkjøring fra disse.

Nye parkeringsplasser til badeplassen

Når anleggsperioden er ferdig vil krysset bli opparbeidet med parkeringsplasser og noe beplantning. Det vil også bli tilknytning til stien som går over bekken og videre ned til badeplassen.

Tårn, reis deg!
Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2021