Snart er de første turbinene i gang igjen

Snart er de første turbinene i gang igjen

Odal Vindkraftverk

De første turbinene er snart klare for å begynne å produsere igjen, etter hendelsen den 10. april. Vi regner med å ha 16 turbiner i vanlig drift innen begynnelsen av juli.

Omfattende undersøkelser

Det er gjennomført omfattende undersøkelser utvendig og innvendig av alle turbinene. Resultatet av undersøkelsene er gjennomgått både av leverandøren og et uavhengig selskap med ekspertise på fagområdet, og de første turbinene forventes å være tilbake i drift i løpet av få dager.

Årsak til ulykken er ikke ferdig gransket

Det pågår fortsatt gransking av hendelsen hvor det brakk av en vinge fra en turbin på Engerfjellet den 10. april, og det er foreløpig ingen endelig konklusjon på årsaken. Hendelsen fører imidlertid til at vi foretar enda tettere oppfølging av turbinene.

Nær normal drift innen utgangen av 2024

Vi regner med at resterende turbiner gradvis blir satt i drift i løpet av 2. halvår, og at vindkraftverket nærmer seg normal drift ved utgangen av 2024.

Opprettholder sikkerhetsavstand

Det er fortsatt sikkerhetsavstand på 250 meter fra den skadde turbinen på Engerfjellet. Og vi opprettholder også sikkerhetsavstand på 100 meter på øvrige turbiner inntil de er klarert etter undersøkelsene.

Fredag 19.4: Oppdatert informasjon om oppfølging av hendelse 10. april
Oppdatert status i Odal Vindkraftverk