Godkjent søknad om utsatt frist for radarstyrte lys

Godkjent søknad om utsatt frist for radarstyrte lys

Denne saken er en oppdatering av artikkelen fra 8. juni da vi skrev at det var søkt om utsatt frist for radarstyrte lys i Odal vindkraftverk. NVE godkjente søknaden den 15. juli i år. Vedtaket finnes nederst i artikkelen.

Odal vindkraftverk er prosjektert med radarstyrte hinderlys. Imidlertid vil Luftfartstilsynet nå ikke godkjenne slike lys, fordi de er i ferd med å utarbeide nye regler for lysstyring i vindkraftverk.

I påvente av en avklaring har Odal vindkraftverk søkt om utsatt frist på inntil ett år etter at nye regler er klare fra Luftfartstilsynet. Søknaden ble godkjent av NVE i juli i år. Det medfører dermed at det vil bli faste, hvite, blinkende lys på 21 av turbinene når de settes i drift (14 på Songkjølen og 7 på Engerfjellet).
Vårt mål er fortsatt en løsning med radarstyrte hinderlys.

Nærmere informasjon om søknaden

Ved å trykke på lenkene under finner du dokumentasjonen i saken, hentet fra NVEs nettside.

Vedtak fra NVE av 15.07.2021 om godkjent søknad om utsatt frist for radarstyrte lys i Odal vindkraftverk
Søknad om utsatt frist og status i forhold til oppfyllelse av konsesjonsvilkår 24
Notat vurdering av lysmerking Odal Vindkraftverk
Vedlegg 1 Synlighetskart hinderlys uten skog
Vedlegg 2 Synlighetskart hinderlys med skog
Vedlegg 3 Synlighetskart hinderlys høyeste lysstyrke
Vedlegg 4 Fotomontasje

Denne animerte filmen under viser hvordan lysene (ikke radarstyrt) på turbinene på Songkjølen vil se ut fra Bukkeneset.

Du finner all informasjon om konsesjonen til Odal Vindkraftverk på NVEs nettside

Tårnene reiser seg
Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet