Søker om utsatt frist for radarstyrte lys

Søker om utsatt frist for radarstyrte lys

Odal Vindkraftverk er prosjektert og planlagt med radarstyrte hinderlys. Luftfartstilsynet i ferd med å utarbeide nye retningslinjer for lysstyring i vindkraftverk, og de blir sannsynligvis ikke klar før turbinene skal i drift. Dermed vil det bli faste lys inntil retningslinjene er ferdigstilt.

Radarstyrt lysvarslingsanlegg slår på hinderlysene kun når radar på vindturbinene registrerer at det er et luftfartøy i nærheten av vindkraftverket. Slikt varslingsanlegg er angitt i konsesjonen, og planlagt i prosjektet. I vindkraftverket vil 21 av de 34 turbinene få lys som kommer i høyde med navet i turbinen.

Revidering av retningslinjer gir forsinkelse

Luftfartstilsynet er i en prosess med å revidere nåværende retningslinjer og krav til radarbaserte hinderlys for vindkraftverk. Det viser seg derfor vanskelig å få avklart hvilke nye, tekniske krav som stilles til lysstyring, innen turbinene skal i drift. Uten en slik teknisk spesifikasjon er det ikke mulig å gjennomføre anskaffelse og installasjon.

I påvente av en avklaring har Odal Vindkraftverk søkt om utsatt frist på inntil ett år etter nye regler fra Luftfartstilsynet. Det vil si at det vil bli faste, hvite, blinkende lys på 21 av turbinene når de settes i drift (14 på Songkjølen og 7 på Engerfjellet).
Vårt mål er fortsatt en løsning med hinderlys som bare skal aktiveres når det er flytrafikk i området.

Nærmere informasjon om søknaden

Ved å trykke på lenkene under finner du dokumentasjonen i saken, hentet fra NVEs nettside.

Søknad om utsatt frist og status i forhold til oppfyllelse av konsesjonsvilkår 24
Notat vurdering av lysmerking Odal Vindkraftverk
Vedlegg 1 Synlighetskart hinderlys uten skog
Vedlegg 2 Synlighetskart hinderlys med skog
Vedlegg 3 Synlighetskart hinderlys høyeste lysstyrke
Vedlegg 4 Fotomontasje

Denne animerte filmen under viser hvordan lysene (ikke radarstyrt) på turbinene på Songkjølen vil se ut fra Bukkeneset.

Du finner all informasjon om konsesjonen til Odal Vindkraftverk på NVEs nettside

Milepelen godt fornøyd
Kort status fra vindkraftsjefen, Emil Orderud