Songkjølen og Engerfjellet - Odal Vindkraftverk historie

Søknad om utsatt frist er godkjent av NVE

Søknad om utsatt frist er godkjent av NVE

Songkjølen og Engerfjellet - Odal Vindkraftverk historie

NVE har i vedtak av 29.04.2021 godkjent utsatt frist for idriftsettelse av Odal Vindkraftverk fra 31.12.2021 til 30.06.2022.

– Det er viktig for oss å presisere at målet om oppstart fortsatt er 31.12.2021, og at vi så langt er omtrent i henhold til planen, sier Emil Orderud.

Vedtaket kan du lese her:

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2021
Status Odal Vindkraftverk medio mai 2021