Nord-Odal kartillustrasjon

Solid forankring av Odal Vindkraftverk

Solid forankring av Odal Vindkraftverk

De 34 turbinene i vindkraftverket blir bygget på steingrunn. Fjell som av geologene blir betegnet som meget bra.

Et turbinfundament blir festet til fjellet med 40 fjellankre. Det bores 12 meter ned i fjellet med bor som er 14 centimeter i diameter. Borehullene fylles med gysemasse, som benyttes til forankring av metallgjenstander i betong og fjell der det stilles store krav til styrke og heftfasthet, før fjellankrene settes på plass.

Det er firmaet Risa som har oppdraget med å bore og sette ned fjellankrene. Ved utløpet av februar er fjellankrene på plass i 6 av turbinfundamentene. Det tar omtrent én arbeidsdag å sette på plass fjellankre i ett fundament, og da er alle hullene boret på forhånd.

Leverandør av gysemasse til borehullene er Mapei som er Nord-Odals største bedrift og verdensledende innenfor bygningsmaterialer i betong.

Vi søker etter elektroingeniør
Fire nye, faste stillinger som servicetekniker vindturbiner i Nord-Odal