Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig

Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har publisert følgende artikkel på sin nettside:

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg—nyheter/2021/03/statsforvalteren-mener-vedtaket-om-vindmoller-er-lovlig/

Status prosjekt medio mars
Tårn, reis deg!