Statsråd Terje Aasland åpnet Odal Vindkraftverk 20. juni 2023

Statsråd Terje Aasland åpnet Odal Vindkraftverk 20. juni 2023

Odal Vindkraftverk

– Jeg er begeistret, jeg er imponert, og jeg er betatt av arbeidet dere har gjort. Dette er verdifull inspirasjon for vår framtid, og det er flott å være med på, sa Terje Aasland i sin tale som offisielt åpnet Odal Vindkraftverk. – Og det er spesielt betydningsfullt for meg som olje- og energiminister å få åpne Odal Vindkraftverk sammen med dere i dag. Grunnen til det er ganske enkel: samfunnet vårt kommer til å trenge mer elektrisk kraft i årene som kommer. Dere er viktige bidragsytere til den omstillingen.

Etter en rundtur i vindkraftverket på Songkjølen, hvor statsråden klippet snor og startet turbin 13 med et tastetrykk, kunne nær hundre gjester høre åpningstalen hans i en festpyntet sal på Milepelen Vertshus i Sand sentrum.

Prosjektet i Nord-Odal er et eksempel til etterfølgelse

Også for konsernsjef i Akershus Energi, det ene av tre eierselskaper, Eskil Lunde Jensen, var dette en stor dag, og i sin tale sa han blant annet:
– Dette er en stor dag for oss i Akershus Energi, og alle som har medvirket til at vi fikk dette til. Dette ble også starten på en ny retning for Akershus Energi, og vår langsiktige satsning på vindkraft. Vi i Akershus Energi ønsker å utvikle mer innlands vindkraft i Norge. Vi ønsker å bruke vår erfaring og kompetanse fra prosjektet her i Nord-Odal inn i nye prosjekter i Norge. Samarbeid og vår tilstedeværelse lokalt kommer til å være helt avgjørende for å få det til.

Åpningsarrangement med lokal mat og underholdning

Kveldens program, som inneholdt god mat, flere fine taler, presentasjoner og film, var ispedd litt lokal humor servert av kveldens konferansier Halvor Haukerud. Og Nord-Odals store sangtalent, Fredrik Amadeus, trollbandt til slutt med nydelig sang.

Gjester fra fjern og nær

Gjestene representerte, i tillegg til OED, folk fra NVE, Fornybar Norge, Viken fylkeskommune, kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Eidsvoll og Nes, Thema Consulting, Elvia, Head Energy, Siemens Gamesa, Implenia, Max Bögl, AGS, grunneiere i vindkraftverket samt styrer og ansatte i de tre eierselskapene Cloudberry, KLP og Akershus Energi.

Hovedsponsor av Morodalsfestivalen

For å markere den offisielle åpningen lokalt i Nord-Odal, har Odal Vindkraftverk valgt å være hovedsponsor for Morodalsfestivalen lørdag 17. juni. – På denne måten vil vi gi honnør til alle de som står på og jobber dugnad for å gjøre Nord-Odal til et godt sted å være. Vi vet at dugnadsånden er veldig bra her, og denne festivalen er et godt eksempel på det. Morodalsfestivalen viser både mangfold, og at ei ganske lita bygd kan få til store ting, sier Lars Tallhaug, som er daglig leder i Odal Vindkraftverk.

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet
Om støymålinger i Odal Vindkraftverk