Status framdrift 25. januar

Status framdrift 25. januar

Odal Vindkraftverk

Arbeidet på Songkjølen og Engerfjellet går etter planen. Det som pågår nå er i hovedsak støping av turbinfundamenter, legging av kabler og fjellforankring av fundamentene.

Engerfjellet

Bortsett fra to korte strekninger til turbinene lengst sør i Engerfjellet, er alle anleggsveiene etablert på dette feltet. Arbeidet med å legge strømkabler mellom turbinene har kommet langt, og det gjenstår kun strekningene til de tre sørligste turbinene. Alt av kabler i selve anlegget blir lagt i bakken.
Fem av de elleve turbinfundamentene er ferdig armert og støpt, og ytterligere tre ferdig sprengt og klare til støping. Det jobbes nå med boring av fjellankre 12 meter ned i fjellet. Totalt blir det 40 ankre på i hvert fundament og de er 140 mm. i diameter. På alle turbinpunktene er det solid, godt fjell.

Songkjølen

På Songkjølen gjenstår det å lage vei til de fem sørligste turbinene samt den lengst nord og lengst vest. Deler av Sandbekkveien framstår som ganske ferdig, men det gjenstår arbeid med toppdekke og tilbakeføring av masse på kantene. Noen kortere, interne veistrekninger inne på området er derimot helt ferdig.
Totalt er seks av turbinfundamentene ferdig med armering og støp, og man er godt i gang med ytterligere to. Det jobbes også med boring av fjellankre. Arbeidet med kabellegging er også godt i gang på Songkjølen.

Varsel om ekstra støy i Sandbekkvegen fra 18. januar
Vindkraft i Norge 2020