Status Odal Vindkraftverk juni 2022

Status Odal Vindkraftverk juni 2022

Odal Vindkraftverk

Vi har tatt en prat med daglig leder Emil Orderud for å høre hva status er i Odal Vindkraftverk.

Status Engerfjellet

Alle 11 turbiner er ferdig installert og spenningsatt mot strømnettet, og de har også produsert strøm i perioder.
Enkelte barnesjukdommer og innkjøringsproblemer har det vært, men nå har de fleste turbinene gjennomgått produksjonstesten og er på vei over i ordinær drift.

Status Songkjølen

Alle 23 turbiner er ferdig installert, og cirka halvparten av turbinene er spenningsatt mot strømnettet. De første har begynt å snurre og produsere strøm. De neste ukene vil det jobbes med å få koblet til resten. Det tar cirka én uke fra spenningsetting til første strømproduksjon.

Omfattende testing

– Etter spenningsetting gjøres det en del tester, blant annet en «over speed»-test for å sørge for at det aerodynamiske bremsesystemet fungerer slik det skal. Akkurat for denne testen kreves det høy vind, forteller Emil. Så vil turbinen bli satt i en 120 timers kvalitets- og pålitelighetstest. Etter det gjøres det en fysisk kvalitetsgjennomgang av turbinen, med deltakere fra både turbinleverandøren og Odal Vind, før den kan overleveres fra prosjekt til drift.

Tekniske utfordringer

– Det har vært noen utfordringer i testperioden, kan Emil fortelle. Blant annet var det en skjult transformatorfeil inne i høyspentvernet, som gav falsk jordfeil ved høy effekt. Dette gjaldt alle turbinene, og vi måtte gjennomføre en omfattende årsaksanalyse for å finne feilen. Heldigvis løste dette seg når feilen ble funnet.

– Vi har også hatt problemer med heisene som er montert inne i alle tårnene. Disse har vi måttet modifisere noe, og på grunn av lang leveringstid på deler så tar dette tid, sier Emil videre. Han kan også fortelle at heisen tar ti minutter fra bunn til topp. Det vil si 144 meter på ti minutter. Men hvis man velger å bruke stigen må man regne med minst 45 minutter – og en veldig sliten kropp når man kommer til toppen 🙂
– Vi har også måttet bytte svingkranmotorer (yaw-gir) på et par turbiner på Engerfjellet, sier han.

Ferdig i september

– Arbeidet med testing og ferdigstillelse fortsetter gjennom sommeren, og er planlagt avsluttet i løpet av tidlig september. Vi er dermed sju måneder forsinket, hovedsakelig på grunn av pandemi og transportforsinkelser, og nå håper vi på en så rask og sikker gjennomføring som mulig av det gjenstående arbeidet, slik at turbinene snart kan komme i ordinær drift.

Strømproduksjon i testperioden

– Så fort turbinene snurrer så produserer de strøm, forteller Emil. Siden januar har vi totalt produsert 20 GWh, men mengden strøm vil øke betydelig når alt er på plass, totalt er det beregnet en årlig produksjon på 530 GWh, sier han.

Stor interesse

Emil kan fortelle at det er stor interesse fra mange hold for å komme og se nærmere på vindkraftverket. – Vi har gjennomført mange foredrag og hyggelige befaringer, med alt fra historielag, studenter, politikere og media, forteller Emil, som selv har hatt med mange av disse gruppene. Vi har en oppgave med å formidle hva vindkraft dreier seg om og hvordan det hele fungerer, avslutter en entusiastisk Emil Orderud, som legger til at det er viktig å huske at området fortsatt er kategorisert som anleggsområde, med de begrensninger det medfører.

Drifts- og vedlikeholdsingeniør Else har suveren utsikt på jobb
Været er ikke like bra hver dag
Her inspiseres turbinen før den overleveres til ordinær drift
Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet
Nærmere informasjon om støyberegninger og -rapporter fra vindkraftverket i Nord-Odal