Status Odal Vindkraftverk september 2022

Status Odal Vindkraftverk september 2022

Odal Vindkraftverk

Nå, i midten av september, er alle 34 av 34 turbiner spenningssatt. Det betyr at vi nærmer oss ferdigstillelse av vindkraftverket.

Ny milepæl nådd

Når alle turbinene er spenningssatt og har produsert sine første kilowattimer, betyr det at fristen for idriftssettelse av vindkraftverket dermed er overholdt. Vi er godt fornøyd med å ha nådd denne viktige milepælen, selv om fristen ble utsatt på grunn av forsinkelsene pandemien medførte.

God produksjon

Hittil i år har vindkraftverket produsert 70 GWh totalt, altså 70 millioner kWh. Det er nok strøm til at 40000 elbiler kan kjøre 1000 mil hver.

Framover forventer vi sterkt økende produksjon når høst- og vinterværet setter inn.

Grafen over viser forventet årsproduksjon, med normale værmessige svingninger.

I et normalår er det beregnet en total produksjon på 530 GWh, det vil si 530 millioner kWh, nok strøm til å forsyne 33000 husstander i året*. Til neste år vil anlegget fremdeles være under innkjøring, og vi regner derfor med noe lavere produksjon enn i et normalår. Vi har også en turbin som pr. i dag står stille på grunn av feil med hovedlageret, og det vil medføre noe mindre produksjon i anlegget. Denne feilen får vi ikke rettet før på nyåret.

*Årlig gjennomsnittlig strømforbruk er på 16000 kWh pr. husstand iht. tall fra SSB.

Over i driftsfase

Vindkraftverket går nå over i driftsfasen, som i konsesjonen er satt til 30 år. Lokalt på Sagstua er det ti faste ansatte som skal sørge for driften; Siemens Gamesas seks teknikere og Akershus Energi Vinds fire ingeniører. I tillegg er det til enhver tid på plass minst én ekspert fra Siemens Gamesa med ansvar for vedlikeholdsplanlegging og opplæring av teknikerne.

Gjenstår fortsatt litt opprydning

Det gjenstår fortsatt en del opprydning i anlegget før vi kan si oss ferdig. Veier, kryss og stier skal reetableres og de berørte områdene må få tid til å gro seg til.

Utsikt fra den sørligste turbinen på Songkjølen

Flappene på turbinbladet, såkalte «dino shells», øker produksjonen med opptil 0,5 prosent.
Nå åpnes noen av veiene i vindkraftverket
Fare for iskast fra oktober til mai