Status prosjekt medio mars

Status prosjekt medio mars

Langt på vei

Framdriften i prosjektet er omtrent som planlagt. Vi er nå framme ved ytterpunktene både på Engerfjellet og Songkjølen. Det vil si at det er anleggsvei helt fram til alle de 34 turbinpunktene.

Store deler av det interne veinettet samt adkomstveiene har nå en meget god standard. Det jobbes med å gjøre avkjøringene inn til Songkjølen og Engerfjellet bredere slik at transport av store deler til tårn og turbin lar seg gjennomføre.

Fundamentering godt over halvveis

Ved utgangen av uke 11 er 24 av turbinfundamentene ferdig støpt. Åtte av de totalt 34 fundamentene er forankret til fjell med 40 tolv meters fjellankere på hver av dem.

Strømmen må fram

All strøm mellom turbinene legges i kabelgrøfter inn til trafostasjonene. Dette arbeidet er nitti prosent ferdig.

Trafostasjonene blir knutepunkt mellom vindkraftverket og linjenettet. Fra trafostasjonene skal strømmen gå videre i luftstrekk ut på strømnettet. Grunnarbeidene til de to trafostasjonene er godt i gang.

Samtidig med byggingen av vindkraftverket gjennomfører Elvia bygging og utbedring av linjenettet. Planen er at vindkraftverket skal kunne kobles til nettet i august.

Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal vindkraftverk
Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig