Stien ved Ekornholsætra

Stien ved Ekornholsætra

Odal Vindkraftverk

På grunn av anleggsarbeider er deler av stien ved Ekornholsætra ikke framkommelig. Det er satt opp skilt der hvor det ikke lar seg gjøre å fortsette på stien.
Det vil bli satt opp noen flere skilt. Av hensyn til egen sikkerhet ber vi alle turgåere respektere skiltene.

Stien mellom Ekornholsætra og Viksætra vil være berørt helt fram til anlegget er ferdig i 2021. Vi anbefaler å benytte andre områder og stier.
Det vil bli lagt ut kart her på siden slik at man lettere kan orientere seg.

Vi beklager de ulemper dette medfører.

Odal Vindkraftverk støtter lokale lag og foreninger
Vellykket beredskapsøvelse 16. september 2020