Støping av fundamenter til vindturbinene er i gang

Støping av fundamenter til vindturbinene er i gang

Det pågår mye arbeid på Songkjølen og Engerfjellet.

Rundt 80 personer er i sving, og med mange, store maskiner er det utrolig hva de får utrettet. Det sprenges og grave, nye veier tar form og områdene hvor turbinene skal stå klargjøres. De siste dagene har man startet arbeidet med å støpe fundamenter til turbinene. 

Fundamentene blir ca. 13 meter i diameter, hvor diameteren på selve det støpte fundamentet er 9 meter. Kraftig armering må til, og fundamentet forankres i fjellet med 40 stålstag som er 7 cm. i diameter og bores 11 meter ned i fjellet.

Oppdaterte detaljplankart
Informasjonskontoret holdes midlertidig stengt