Stor aktivitet på Songkjølen og Engerfjellet

Stor aktivitet på Songkjølen og Engerfjellet

Odal Vindkraftverk

Snø og kuldegrader er ingen hindring for anleggsarbeidet i Odal Vindkraftverk. Etter noen stille dager rundt jul og nyttår er arbeidet nå i gang igjen for fullt.

Veier og fundamenter

Arbeidet som pågår dreier seg om å anlegge veier og bygge fundamenter til de 34 turbinene. Dette arbeidet vil pågå fram til sommeren.
Det sprenges, graves, bores og støpes, og det jobbes på mange steder parallelt.

Sprengningsarbeid

Selv om det blir mørkt pågår arbeidet for fullt – også sprengningsarbeid. Vi etterstreber å sprenge kun i planlagt arbeidstid (07-19) og det skal være helt stille etter kl. 22. Det er selvfølgelig både lovlig og planlagt fra vår side å sprenge etter at det har blitt mørkt. Sprengningsarbeidet påregnes å pågå ut februar 2021.

Ny mulighet til å søke om støtte fra Odal Vindkraftverk
Varsel om ekstra støy i Sandbekkvegen fra 18. januar