Storviltjakt i Songkjølen og Engerfjellet

Storviltjakt i Songkjølen og Engerfjellet

Odal Vindkraftverk har som mål at storviltjakta skal gjennomføres i både Songkjølen og Engerfjellet selv om det pågår anleggsvirksomhet der.
Det viktigste for alle parter er at jakta skal foregå trygt for jegere, arbeidere og hunder. Gjensidig informasjon og god kommunikasjon både før og under jakta er viktig, og Odal Vindkraftverk har jobbet for å legge til rette for det.

Møte med alle jaktlag

Mandag 21. september ble det holdt møte med alle jaktlederne i området. På møtet stilte også kontaktpersonene fra Akershus Energi og fra entreprenøren Implenia samt fra kommunen. Møtet var preget av god tone og samarbeidsvilje fra alle parter.
Viktige temaer på møtet var bruk av veier, retningslinjer for å passere anleggsområdet, kart over områdene og hvilke personer som skal være kontaktledd under jakta.

Daglig info

I perioden fra 2. – 11. oktober vil jaktlagene få melding om hvor og når det foregår sprengningsarbeid.
Det er også delt ut informasjonsskriv til alle storviltjegere med retningslinjer, kontaktinformasjon og kart som viser sikkerhetssoner mot anleggsområdet.

Skitt jakt!!

Presentasjon fra jaktmøte 21.09.2020

Informasjonskontoret åpner torsdag 8. oktober
Har tro på at det nytter