Stikkord: engerfjellet

Status framdrift 25. januar

Odal Vindkraftverk
Arbeidet på Songkjølen og Engerfjellet går etter planen. Det som pågår nå er i hovedsak støping av turbinfundamenter, legging av...

Vellykket møte med grunneierne i Songkjølen og Engerfjellet

Odal Vindkraftverk
Nærmere 30 grunneiere møtte til informasjonsmøte torsdag 28. mai på Milepelen. Framdriftsplan og presentasjon av prosjektet sto på agendaen, i...