Stikkord: fornybarenergi

For å bygge noe stort må man ha et solid fundament

Se hvordan bygging av fundamenter til vindturbinene gjøres:

Vindkraft i Norge 2020

I løpet av få år har vindkraft blitt en viktig del av den fornybare kraftproduksjonen i Norge. I slutten av...

Status framdrift 25. januar

Arbeidet på Songkjølen og Engerfjellet går etter planen. Det som pågår nå er i hovedsak støping av turbinfundamenter, legging av...