Stikkord: odalvindkraftverk

Status framdrift 25. januar

Odal Vindkraftverk
Arbeidet på Songkjølen og Engerfjellet går etter planen. Det som pågår nå er i hovedsak støping av turbinfundamenter, legging av...

Stor aktivitet på Songkjølen og Engerfjellet

Odal Vindkraftverk
Snø og kuldegrader er ingen hindring for anleggsarbeidet i Odal Vindkraftverk. Etter noen stille dager rundt jul og nyttår er...