Odal Vindkraftverk Nyheter

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2022

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2022

Odal Vindkraftverk Nyheter

Denne våren har vi mottatt et rekordstort antall søknader – hele 37 søknader har vi fått inn.
Det søkes om midler til svært mange gode formål, og vi tror årets midler vil komme mange til gode.
Vi må samtidig berømme den store innsatsen frivillige gjør i lag og foreninger! Det er en glede for oss å bidra til deres arbeid.

Følgende lag/foreninger blitt tildelt til sammen kr 87.000,- fra Odal Vind-fondet i april:

Nord-Odal:
  • Glåmdalen Sykkelklubb
  • Nord-Odal Skytterlag
  • Odal Bygdekvinnelag
  • Odal Rockeklubb
  • Mo Båtforening
Eidsvoll:
  • Idsvold Idrætsforening – håndballgruppa
  • Gullverket Vel

Det er sendt svarmelding til alle som har søkt om midler.

Neste mulighet til å søke om bidrag fra Odal Vind-fondet er 1. oktober 2022.
Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettsiden i løpet av juni 2022.

Les mer om OV-fondet og hvem som kan søke her

Fortsatt adgang forbudt i anleggsområdet
Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet